Monday, September 15, 2008

Anton Julius Winblad (1828-1901) in the 1880 Sweden census


Anton Julius Winblad (1828-1901) in the 1880 Sweden census

Census 1880 Västernorrlands län
 • Name: Anton Julius Winblad
 • Homeparish: Anundsjö
 • Residence: Skolbostället
 • County: Västernorrland
 • Year of birth: 1828
 • Parish of birth: Stockholm
 • Occupation: Skollärare
 • Marital status: Married (G)
 • Gender: Man
 • Family status code: Father/husband (F)
 • Page: 82
 • Row: 49

Israel Israelsson Näslund III (1796-1858) biography


Israel Israelsson Näslund III (1796-1858) biography

Swedish

18. Israel Næslund (1841-58), f. 28 jan. 1796 i Högsjö, son af nämndeman Israel Näslund och Elsa Ersdotter i Näs by. Inskrefs i Hsands skola 1806 och blef stud. i Upsala. 1818; prästv. 6 juni 1819 till past. adj. i Hede, vakanspred. därstädes 1822, åter past.adj. 1826, t. f. past. i Sveg maj-aug. 1828, i sept. s. å. v. past. i Hede, där han utn. till komm. 3 mars 1830, tilltr. 1831. Komm. på Frösön 25 nov. 1835, tilltr. 1 maj 1836, erhöll 17 aug. s. å. vice pastors namn, heder och värdighet; befullm. komm. i Torsåker-Ytterlännäs 13 febr. 1839, tilltr. 1 maj 1841, förestod tillika pastoral-vården i Torsåkers gäll 10 apr. 1844-31 okt. 1846. Afled 15 maj 1858 i smittkoppor. Var för sina åhörare en god lärare, som förstod och hade förmåga att ställa allt till det bästa, och för sin familj en kärleksfull fader. Under sin långvariga tjänstgöring i Hede fick hans hälsa genom upprepade förkylningar en svår knäck. Hans förklaring, att han höll sig till Jesu kors allena, bär vittne om hans sinnelag.

G. på Östbacken i Hede 23/3 1821 m. Johanna Gustafva Ruuth, f. 11/1 1800, dotter af khden i Hede Joh. Christopher R. och Cath. Maria Martinell; d. i Ytterlännäs prästg. efter svår sjukdom 15/2 1860.

Barn: Johan Israel, f. 26/5 1822 i Hede, khde i Ragunda; Carl Gustaf, f. 28/3 1825, prost och khde i Arnäs; Olof Emanuel, f. 29/4 1829, kommiss. landtmätare i Hsand, d. i Ragunda prästgård 17/9 1906, Elsa Maria Elisabeth, f. 29/4 1829, tvilling, g. 7/8 1855 m. folkskolläraren o. organisten Anton Julius Winblad i hans 2:dra gifte; dessutom en dotter.

English

18. Israel Næslund (1841-1858), born on January 28, 1796 in Högsjö. He was the son of Israel Näslund and Elsa Ersdotter of Näs. He was ordained June 06, 1819 to curate in Hede, vacancy preacher in Hede 1822, again curate 1826, appointed preacher temporarily in Sveg on May through August of 1828, in September of 1828, he was appointed reverend in Hede, where he was then appointed assistant vicar March 03, 1830, entered into service in 1831. He was appointed vicar in Frösön on November 25, 1835, and entered service on May 01, 1836. He received the title "vice vicar", honor and dignity on August 17, 1836. He was empowered vicar in Torsåker-Ytterlännäs on February 13, 1839, entered service on May 01, 1841, was at head of the pastoral custody in Torsåkers gäll April 10, 1844 through October 31, 1846. He was for his parishioners a good teacher that understood and had the ability to put all to its best, and for his family he was a loving father. During his long term of service in Hede his health, through repeated colds, became bad. His explanation was that he only held himself to the cross of Christ, shows what kind of temperament he had.

Married at Östbacken in Hede on March 23, 1821 Johanna Gustafva Ruuth, born January 11, 1800, she was the daughter of the reverend in Hede, John Christopher Ruth and Catherine Maria Martinell. He died in Ytterlännäs vicarage from a difficult sickness on February 15, 1860.
Children: Johan Israel, born May 26, 1822 in Hede, reverend in Ragunda; Carl Gustaf, born March 28, 1825, priest and reverend in Arnäs; Olof Emanuel Näslund, born April 29, 1829, land surveyor in Härnösand, died at Ragunda vicarage September 17, 1906; Elsa Maria Elisabeth Näslund, born 29 April 1829 a twin of Olof, married August 07, 1855 to teacher and organist Anton Julius Winblad in his second marriage.

Source: http://www.solace.se/~blasta/herdamin/torsaker.pdf